سرور مجازی SSD (هلند)

سرور مجازی رم ۵۱۲ مگابایت

 • پردازنده Intel® Xeon® E5-1650

 • تعداد هسته 2 Core 3.2 GHz

 • رم 512 مگابایت DDR4 ECC

 • هارد 35 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت و نصب خودکار دارد

 • مجازی ساز KVM + Virtualizor

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر هلند/HostKey

  سرور مجازی رم ۱ گیگابایت

 • پردازنده Intel® Xeon® E5-1650

 • تعداد هسته 1 Core 3.2 GHz

 • رم 1 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد 35 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت و نصب خودکار دارد

 • مجازی ساز KVM + Virtualizor

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر هلند/HostKey

  سرور مجازی رم ۲ گیگابایت

 • پردازنده Intel® Xeon® E5-1650

 • تعداد هسته 2 Core 3.2 GHz

 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد 35 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت و نصب خودکار دارد

 • مجازی ساز KVM + Virtualizor

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر هلند/HostKey

  سرور مجازی رم ۴ گیگابایت

 • پردازنده Intel® Xeon® E5-1650

 • تعداد هسته 2 Core 3.2 GHz

 • رم 4 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد 50 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت و نصب خودکار دارد

 • مجازی ساز KVM + Virtualizor

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر هلند/HostKey

  سرور مجازی رم ۶ گیگابایت

 • پردازنده Intel® Xeon® E5-1650

 • تعداد هسته 3 Core 3.2 GHz

 • رم 6 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد 70 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت و نصب خودکار دارد

 • مجازی ساز KVM + Virtualizor

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر هلند/HostKey

  سرور مجازی رم ۸ گیگابایت

 • پردازنده Intel® Xeon® E5-1650

 • تعداد هسته 3 Core 3.2 GHz

 • رم 8 گیگابایت DDR4 ECC

 • هارد 100 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت و نصب خودکار دارد

 • مجازی ساز KVM + Virtualizor

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر هلند/HostKey