سرور مجازی SATA (آلمان)

VPS_VPS_HO_DEU_SATA_512MB

 • پردازنده Intel® Core™ i7-2600

 • تعداد هسته 1 Core 3.4 GHz

 • رم 512 مگابایت DDR3 ECC

 • هارد 20 گیگابایت SATA

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت دارد
  (درصورت نیاز کاربر دسترسی کنسول تقدیم میشود)

 • مجازی ساز VMware

 • سیستم عامل Windows/Linux/MikroTik

 • دیتاسنتر آلمان/Hetzner Online

  VPS_VPS_HO_DEU_SATA_1GB

 • پردازنده Intel® Core™ i7-2600

 • تعداد هسته 1 Core 3.4 GHz

 • رم 1 گیگابایت DDR3 ECC

 • هارد 40 گیگابایت SATA

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت دارد
  (درصورت نیاز کاربر دسترسی کنسول تقدیم میشود)

 • مجازی ساز VMware

 • سیستم عامل Windows/Linux/MikroTik

 • دیتاسنتر آلمان/Hetzner Online

  VPS_VPS_HO_DEU_SATA_2GB

 • پردازنده Intel® Core™ i7-2600

 • تعداد هسته 2 Core 3.4 GHz

 • رم 2 گیگابایت DDR3 ECC

 • هارد 60 گیگابایت SATA

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت دارد
  (درصورت نیاز کاربر دسترسی کنسول تقدیم میشود)

 • مجازی ساز VMware

 • سیستم عامل Windows/Linux/MikroTik

 • دیتاسنتر آلمان/Hetzner Online

  VPS_VPS_HO_DEU_SATA_4GB

 • پردازنده Intel® Core™ i7-2600

 • تعداد هسته 2 Core 3.4 GHz

 • رم 4 گیگابایت DDR3 ECC

 • هارد 80 گیگابایت SATA

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت دارد
  (درصورت نیاز کاربر دسترسی کنسول تقدیم میشود)

 • مجازی ساز VMware

 • سیستم عامل Windows/Linux/MikroTik

 • دیتاسنتر آلمان/Hetzner Online

  VPS_VPS_HO_DEU_SATA_6GB

 • پردازنده Intel® Core™ i7-2600

 • تعداد هسته 3 Core 3.4 GHz

 • رم 6 گیگابایت DDR3 ECC

 • هارد 200 گیگابایت SATA

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت دارد
  (درصورت نیاز کاربر دسترسی کنسول تقدیم میشود)

 • مجازی ساز VMware

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر آلمان/Hetzner Online

  VPS_VPS_HO_DEU_SATA_8GB

 • پردازنده Intel® Core™ i7-2600

 • تعداد هسته 3 Core 3.4 GHz

 • رم 8 گیگابایت DDR3 ECC

 • هارد 400 گیگابایت SATA

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت دارد
  (درصورت نیاز کاربر دسترسی کنسول تقدیم میشود)

 • مجازی ساز VMware

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر آلمان/Hetzner Online

  VPS_VPS_HO_DEU_SATA_12GB

 • پردازنده Intel® Core™ i7-2600

 • تعداد هسته 4 Core 3.4 GHz

 • رم 12 گیگابایت DDR3 ECC

 • هارد 600 گیگابایت SATA

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت دارد
  (درصورت نیاز کاربر دسترسی کنسول تقدیم میشود)

 • مجازی ساز VMware

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر آلمان/Hetzner Online

  VPS_VPS_HO_DEU_SATA_16GB

 • پردازنده Intel® Core™ i7-2600

 • تعداد هسته 4 Core 3.4 GHz

 • رم 16 گیگابایت DDR3 ECC

 • هارد 800 گیگابایت SATA

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • سرعت شبکه 1 GBit/s

 • پنل ریبوت دارد
  (درصورت نیاز کاربر دسترسی کنسول تقدیم میشود)

 • مجازی ساز VMware

 • سیستم عامل Windows/Linux

 • دیتاسنتر آلمان/Hetzner Online